© Arma van Katwijk

De Posthoorn/RBS Bandstoottoernooi 2017 - 19e editie

Informatie Home Home Informatie toernooi Informatie toernooi Poule A Poule A Poule B Poule B Poule C Poule C Poule D Poule D Finales Finales Schema Schema Galerij Galerij Contact Contact Archief Archief Persoonlijke Resultaten Persoonlijke Resultaten

Algemeen

 • Er wordt gespeeld in de spelvorm bandstoten met handicap.  • Er wordt gespeeld volgens de officiële regels van de KNBB.  • Het toernooi wordt gespeeld onder auspiciën van het district Rotterdam.  • De teams dienen 15 minuten voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.  • Er wordt gearbitreerd door officiële KNBB arbiters.  

Kleding 

 • Een team speelt met alle leden in hetzelfde tenue.  • Zwarte pantalon, sokken en schoenen zijn verplicht.  • Een team kan in het traditionele KNBB tenue spelen.  • Een team kan besluiten om te spelen in een overhemd met korte of lange -    mouwen of in een poloshirt.  • Teams dienen 2 weken voor de eerste speeldag bij de wedstrijdleider aan te               geven als zij willen afwijken van de traditionele KNBB kleding en waaruit het    gekozen tenue dan bestaat.       

Wedstrijdsysteem

 • Er wordt gespeeld in poulevorm.  • Dubbelpartijen zijn niet toegestaan, wanneer een speler niet komt, verliest hij/zij    2 partijpunten.  • Plaatsing op basis van matchpunten: 2 punten per gewonnen partij per individuele    speler, vervolgens bij matchpunt. Bij gelijk eindigen in de poule telt het aantal    partijpunten. Geeft dit nog steeds geen beslissing, dan volgt plaatsing op basis van    percentage van de gemaakte caramboles.  • Elke speler dient de tellijst voor akkoord te onderteken en de teamcaptain tekent    het wedstrijdformulier.  • De bovenste twee teams gaan door naar de kwartfinale.  • Via het ” Knock out ” systeem gaan er vier teams door naar de kruisfinales  • De verliezers van de kruisfinale spelen om de derde en vierde plaats.  • De winnaars spelen om de eerste en tweede plaats.  • Het team dat de finale wint, wint het toernooi.  • Vanaf de kwart finale wordt bij gelijke stand in matchpunten een shoot-out    gespeeld.  • De shoot-out wordt door 1 door de teamcaptain aan te wijzen speler gespeeld. Na    de trekstoot wint diegene, welke als eerste een kwart van zijn partijpunten behaalt.    Er is dus geen nabeurt.    

Samenstelling teams

 • Er wordt gespeeld met teams van 3 personen, waarvan 1 persoon als captain zal    optreden.  • De captain zal dienst doen als contactpersoon.  • Er kunnen maximaal 3 reserves worden opgegeven.  • De deelnemers dienen geplaatst te zijn op de nationale ranglijst.  • De deelnemers dienen minimaal het niveau van 1e klasse bandstoten klein biljart    te hebben.  • De wedstrijdleiding kan dispensatie voor een lagere speler verlenen. Hij moet dan    wel het minimum aantal caramboles van 80 maken.  • Bij gelijk aantal te maken car. mag de teamleider zelf de speelvolgorde bepalen, hij    dient dit wel 1 week na ontvangst van de uitnodiging bekend te maken aan de    organisatie. Deze speelvolgorde geldt dan voor het gehele toernooi. • Teams mogen met maximaal 4 spelers aantreden, maar dienen de opstellingen dan           per e-mail of telefoon 3 dagen vooraf aan de wedstrijddag kenbaar te maken en          zich daarnaast 1 uur voor aanvang van de wedstrijden te melden bij de    wedstrijdleiding.

Moyennegrenzen/aantal te maken caramboles

  3.50 -               4.75                        klein                            80 car.   4.75 -               6.00                        klein                          100 car.   6.00 -               9.00                        klein                          120 car.   3.00 -               4.50                        groot                         120 car.   9.00 -             12.00                        klein                          150 car.   4.50 -               6.00                        groot                         150 car. 12.00 en meer                                  klein                          180 car.   6.00 en meer                                  groot en/                   180 car.                                                          of Ereklasse band  • Voor deelnemers zonder vast gemiddelde wordt door de organisatie het te maken    aantal caramboles vastgesteld.  • De wedstrijdleiding hanteert altijd het hoogst gespeelde moyenne van de speler.    Hierbij wordt het moyenne getoetst op de volgende gegevens: Posthoorn / RBS    moyenne van het afgelopen jaar, Topteam/C1 competitie (minimaal 4 gespeelde    partijen) en de Nationale Ranglijst.  • Wanneer een speler meer dan 10% boven zijn moyennegrens speelt, wordt de    speler dientengevolge na de kwartfinales in de daarbijbehorende moyennegroep    geplaatst.  • De wedstrijdleiding beslist over het te maken aantal caramboles.  • Wanneer een team zich terugtrekt voor de kwartfinale dan plaatst de beste nr. 3    bezien over alle poules zich alsnog voor de kwartfinale.  

Speelmateriaal : sinds 21 mei 2014 staan er 4 nieuwe tafels in onze locatie

 • Er wordt gespeeld op vier kleine matchtafels, 2.30 m. x 1.15 m., merk Verhoeven.  • Lakens: Simonis 300 Rapide.  • Ballen: Super Aramith.  

Prijzengeld

 • 1e  plaats                                                        € 1250  • 2e  plaats                                                        €   450  • 3e  plaats                                                        €   250  • 4e  plaats                                                        €   150  • Hoogste serie absoluut                                   €   175  • Hoogste serie per moyenne groep                      €     50  • Kortste partij                                                    €   175 Wanneer meerdere spelers de hoogste serie en/ of de kortste partij maken, worden de daarbij behorende prijzen gedeeld. Er is per moyenne groep een prijs van € 50 voor de hoogste serie. Degene met de absoluut hoogste serie wint € 175. Hij heeft dan geen recht op de € 50 voor de prijs behorend bij zijn moyenne groep.

Wisselbeker

Het winnende team krijgt de wisselbeker uitgereikt. Wanneer een team de wisselbeker 3 jaar achtereen, of 5 jaar in totaal wint, wint het team de wisselbeker. De samenstelling van het team mag veranderen het team behoudt dan de aanspraak op de wisselbeker. Wanneer een team onder een nieuwe naam gaat spelen verliest het die aanspraak. Een aanvulling op de oorspronkelijke teamnaam b.v. die van een (nieuwe) sponsor geldt niet als naamsverandering.   In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
Informatie toernooi Informatie toernooi